czwartek, 25 czerwca 2015

Dla Danki / For Danka

Nasza kuratorka z Berlina , Danka Kruszewska , wielka znawczyni i popularyzatorka wszystkiego co z związane z tekstylna twórczością, ma ostatnio ciężki czas i Jola Sobolewska wpadła na piękny pomysł, żeby zrobić dla niej makatę rękami kobiet szyjących. Skrzyknęłyśmy się na facebooku i słowo stało się ciałem. Wszystko poszło niebywale sprawnie. Ustaliłyśmy, że każda z nas zrobi pikowany kwadrat o wymiarach 30x30 z obrazkiem kojarzącym się z okolicą , w której mieszka. Niektóre z nas trzymały się tematu , inne nie. Ja postanowiłam zrobić portret Danki, ale nie po to żeby oddać jej fizyczne podobieństwo, a raczej jej duszę i charakter - ciekawość i pasję.
Danka Kruszewska is our curator in Berlin, she is a great expert and popularizer of everything connected with fabric art. Lately she has had a hard time in her life and so Jola Sobolewska came up with a wonderful idea to create a collective patchwork for Danka. We had ganged together via Facebook and the word became flesh. It has all went very efficiently. We had agreed to create a quilted square (30x30) each. The theme was any kind of association with the landscapes that we live in. Some of us had followed the topic and some of us had not. I have decided to create a portrait of Danka. Not to show actual resemblance but rather her charakter and soul – curiosity and passion. 

 Kilka dziewczyn, na czele z Anią Sławińską ,  z wielkim poświęceniem złożyło wszystko do kupy. Powstało dzieło przepojone dobrą energią, płynącą wprost z naszych serc:
A few of the girls, with Ania Sławińska leading them, had merged all the pieces together. What we had created is a piece of art made out of good energy coming straight from our hearts.
Bardzo szczegółowo pisze o tym na swoim blogu Monika Ata Grabowska:  
You can find a very detailed description of this story on Monika Ata Grabowska’s blog.
http://hobbyata.blogspot.com/2015/06/milczenie-jest-narzuta_13.html

wtorek, 9 czerwca 2015

Skąd pochodzisz? / Where do you come from ?

W lutym wysłałam do Niemiec swoją pracę ( 30x30 ) , żeby wzięła  udział w przedsięwzięciu organizowanym przez tamtejsze  quilterki pt :Where do you come from. Zabawa polega na wykonaniu bloku o tematyce kojarzącej się z miejscem , w którym się mieszka.Potem z tych bloków , wykonanych przez kobiety z różnych stron świata , powstaje tkanina .
Warszawę, moje miasto rodzinne, skojarzyłam z jej herbem, czyli syrenką. Nie chciałam kopiować żadnego  syrenkowego wizerunku, więc wymyśliłam , że odwołam się do dziecięcego rysunku mojej córki .
I have send one of my pieces (30x30) to Germany on February because I have been asked to take part in event organized by the local quilters. The event is called “Where do you come from”. Our job was to create a piece that is inspired by ones place of residence. Once every woman from all over the world has created her unique work, all pieces were combined into one cloth.
First thing that came to my mind was Warsaw’s (my hometown) coat of arms – a mermaid. I didn’t want to copy any of likenesses of the mermaid so I have decided to use one of my daughter’s childhood drawings as an inspiration.

Here you can see my piece:
 Tutaj znajdziecie mój blok:

http://www.quilt-around-the-world.com/en/content/katarzyna-m-poland-legend

Z Polski wzięły udział w tym przedsięwzięciu jeszcze trzy dziewczyny.
Naczekałyśmy się trochę, ale warto było. Tkanina jest już gotowa .

Three more girls from Poland has taken part in this project as well.
We have had to wait a bit to see the results but it was worth it. The cloth is finished now.
Znajdziecie ja pod tym adresem :
You can see the whole thing here: 

http://www.quilt-around-the-world.com/en/content/where-do-you-come-next-steps

Powstanie  książka przedstawiająca wszystkie bloki wraz z ich opisem, a tkanina zostanie wystawiona na różnych wystawach.
An album showing all of the pieces with its descriptions is being prepared. Also you will be able to see the cloth on many different exhibitions.