wtorek, 27 stycznia 2015

Znowu ryba / Fish again.

Wszystkie ryby, które dotychczas stworzyłam , zrobiłam techniką moli. Ryba, którą dzisiaj pokazuję zrobiona jest inaczej i jest dobrym przykładem na to, jak można spożytkować  ścinki / All of my fishes I have created by the reverse appliqué technique also called Mola. The fish I’m showing you today is made differently and is a good example of how to reuse fabric scraps.
Zaczęłam od narysowania  na gładkim, zielonym materiale kształtu ryby. Następnie ją wycięłam i narysowałam na niej kółka różnej wielkości. Z kolorowych resztek zrobiłam potrzebną mi ilość kółek, które naszyłam na spodzie materiału / I’ve started with drawing a fish shape on solid green fabric. Then I’ve cut the fish from the fabric and drew circles of different size on it. I’ve used the leftovers to create the same amount of circles I’ve just drew and sewn it together just so every circle had its bottom layer. 


Teraz ponownie wycięłam kształt ryby z ociepliny i tego samego zielonego materiału. Po zrobieniu "kanapki" całość wypikowałam nieregularnym , pozawijanym wzorem, przypominającym ścieżkę wydeptaną przez pijaka lub też zabawę w kartofla / My next step was to cut the same fish shape twice. One from batting fabric and a second one from the same, plane, green fabric. Then I have made a sandwich using all of my fishes and curved line quilted it.


 Następnym krokiem było wycięcie wierzchniego materiału ze środków kółek tak, aby ukazało się to, co było pod spodem. Wycięłam go w ząbki / Finally I have cut the top layer fabric out in the circles to reveal the colours beneath. I have used my pinking scissors to do that.


Oko zrobiłam z guzika. Niesamowite jest to, że znalazłam guzik idealnie pasujący do mojej ryby.
Na koniec podwinęłam i podszyłam brzeg.
It’s amazing that I have managed to find a perfect button to create the fishe’s eye.
The last thing I did was turning the edge under and sewing it down.