poniedziałek, 16 listopada 2015

Jesień w Maastricht / Autumn in Maastricht

W jednym z newsletterów Szkoły Patchorku znalazłam informację , że w Maastricht na przełomie października i listopada odbywa się Open European Quit Championships. W tym roku tematem są Ludzie . Tak się złożyło , że miałam gotową pracę nadającą się idealnie do tego konkursu.
One of the newsletters I receive from Szkoła Patchworku mentioned an Open European Quilt Championships in Maastricht. The topic was People and it just happened that I had the perfect entry:
 Wysłałam zgłoszenie , zostałam zaproszona, no i  30 listopada wyruszyłam w podróż do Holandii.
Impreza odbywała się na terenie Maastricht Exhibiton and Conference Centre i prezentowała , obok nagrodzonych prac , kilkanaście wystaw indywidualnych i grupowych. Oto program:
I sent my application, I got invited and on 30th of October I went to Netherlands.Championships took place in Maastricht Exhibition and Conference Centre. Other than the winning work there were a couple individual and group exhibits. Here's the programme:
http://www.textile-festivals.com/oeqc2015/en/gastcollecties/ .
 Najbardziej przypadła mi do gustu wystawa holenderki Dineke Ugen .
I think I liked Dineke Ugen's works the most. Jak to bywa na takich imprezach można było obkupić się w stoiskach z materiałami i narzędziami lub poduczyć się tego i owego na warsztatach.
Poniżej możecie zobaczyć nagrodzone prace. Z werdyktem jury nie do końca się zgadzam, choć trzeba przyznać, że wybór był trudny, bo nie było prac zatykających dech w piersi.
 As it is with such events you could buy a lot of new materials and learn a thing or two.Below you can see the winning exhibits. I have to admit I don't completely agree with the jury,
http://www.textile-festivals.com/oeqc2015/en/winnaars/
 Choć konkurs ma w nazwie europejski ,  w istocie jest lokalny. Najwięcej było prac z Niemiec , Holandii oraz Izraela, kilka z Francji, Belgii,Turcji, Szwecji, po dwie z Anglii, Finlandii, Australii i Szwajcarii, po jednej z Włoch, Japonii,Litwy, Estonii,Islandii, Antyli Holenderskich, Ameryki i Polski .
The Championship wasn't really international, despite the name. It mostly had works from Germany, Netherlands and Israel. There were a few from France, Belgium, Turkey, Sweden, two from England, Finland, Australia and Switzerland and one from Italy, Japan, Latvia, Iceland, US and Poland. 

Poniżej mały reportaż z wystawy:
Below a small, subjective report from the exhibition: